Oproep kascommissieleden

Arcade is per direct opzoek naar

Twee leden voor de kascommissie

De kascommissie heeft een kleine maar belangrijke taak: Twee maal per jaar de boekhouding van Arcade controleren. Dit past in de filosofie van het  bestuur om zoveel mogelijk transparantie te betrachten naar haar bewonerscommissies. Wat wordt er van de commissieleden verwacht?

  • Eenmaal per half jaar een avond met onze penningmeester de boekhouding door lopen.
  • Een kort verslagje van de bevindingen opstellen voor de Algemene Ledenvergadering
  • Lid zijn van een bewonerscommissie (dit is statutair bepaald).

Leden van de kascommissie krijgen twee maal per jaar een vrijwilligersvergoeding ter hoogte van € 125,- . Meld je aan door een mail te sturen naar info@hvarcade.nl met het onderwerp “Oproep kascommissie”

Arcade staat altijd voor u klaar.