Profiel: Cok Oostveen

Profiel: Cok Oostveen

De mens achter het werk van Arcade.

Vrijwilligersorganisaties als Arcade draaien helemaal op vrijwillige inzet van huurders. Wie zijn de mensen bij Arcade en wat beweegt hen? Iedere nieuwsbrief zetten we een medewerker in het zonnetje.

 

‘Ik ben de actievoerder van de club”

Cok Oostveen, vrijwilliger sinds 1995.

Van alle bestuursleden en vrijwilligers zit Cok het langst bij Arcade. Nadat in 2007 het voltallige bestuur moest aftreden, is hij met een paar collega’s begonnen met de wederopbouw. Het heeft uiteindelijk geleid tot het team dat nu actief is.

 

Kan jij een korte schets geven van jouw loopbaan en achtergrond?

Ik ben de man van de actie. Ik zat in de kraakbeweging en in de bond van huurders. Wij hebben destijds de Melkfabriek in de Pijp gekraakt en er een jongerencentrum in opgericht. Daarna ben ik ook echt jongerenwerker geworden bij de Vuurtoren. Ook heb ik gewerkt aan het Supporters project bij Ajax. Ik heb veel met jongeren gewerkt en ze getraind in diverse sporten. Daarna ben ik beheerder geworden in een sportcomplex.

Wat is jouw rol binnen Arcade?

Ik heb me in de afgelopen jaren vooral bezig gehouden met klachten van huurders en bewonerscommissies. Vaak ging het om dossiers waarbij de huurders lang slepende conflicten hadden met De Key en ten einde raad bij ons terecht kwamen. Ik moest me dan helemaal in het onderwerp verdiepen en proberen om de partijen bij elkaar te brengen. In de loop der jaren heb ik dan ook veel expertise opgebouwd op het gebied van geluidsoverlast en vloerisolatie.

Hoe kijk jij aan tegen de samenwerking met De Key?

Het valt me steeds weer op dat er bij De Key beleid wordt gemaakt zonder goed te kijken naar hoe dit in de praktijk moet worden toegepast. Het wordt van bovenaf opgelegd. Neem het voorbeeld van de zolderkamers. Op directieniveau wordt bepaald dat alle zolderruimtes als bergingen moeten worden beschouwd. Zonder rekening te houden met het feit dat het bij woningen uit de twintiger of dertiger jaren toch echt meestal om echte zolderkamers ging. Kamers (soms) met verwarming, sanitair en licht. Vaak zijn deze kamers bewoond door de huurders of (al of niet officieel) door onderhuurders. Maar voor De Key zijn het ineens bergingen. En de beheerders wringen zich in allerlei bochten om dit beleid recht te praten.

Je zou van de beheerders en de gebiedsbeheerders mogen verwachten dat zij zich klantgerichter opstellen. Beter luisteren naar de huurders en zich ook beter verdiepen in de wensen en problemen van huurders. En met hun kennis van de complexen ook beter weerwoord geven aan hun Directie als die met beleidsvoorstellen komen die in de praktijk niet uitvoerbaar zijn. Een soort intermediair tussen De Key en de huurder. Dat zou volgens mij hun belangrijkste rol moeten zijn.

Heb je eigenlijk nog andere passies of heb je daar geen tijd meer voor?

Ik fiets graag. En dan niet zomaar een rondje IJsselmeer, maar echte fietstochten in de verste uithoeken van de wereld. Ik ben in grote delen van Europa wel geweest en ook in het verre oosten en Rusland. Maar je wordt wat ouder, hè. Dus nu is een ritje naar Krommenie en terug ook best leuk.

Arcade staat altijd voor u klaar.