Nogmaals het anti-huurdersbeleid en huurverhoging

 

In de onze afgelopen gedrukte nieuwsbrief hebben wij al aangegeven dat er bij de laatste huurverhoging iets is misgegaan. Een aantal huurders heeft een te hoge huurverhoging gekregen. Bezwaren van de huurders zijn zonder meer door De Key terzijde geschoven. Omdat Arcade toch een advies moet uitbrengen over de systematiek voor de komende huurverhoging, heeft Arcade deze onterechte huurverhoging aan de orde gesteld. En gevraagd om deze ongedaan te maken. Echter de directie heeft dit weer terzijde geschoven.

Huurders die reeds een huur betalen die hoger is dan 70% van de streefhuur zouden geen huurverhoging krijgen. Echter in het complex Buyskade krijgen zij toch een huurverhoging van 2,8%. De directie stelt zich op het standpunt dat de streefhuur gelijk is aan de markthuur. Geheel ten onrechte. De markthuur als streefhuur geldt uitsluitend voor reeds geliberaliseerde woningen, volgens het eigen huurbeleid. Voor woningen die geliberaliseerd gaan worden, zoals bij de Buyskade, geldt een streefhuur van 711,68 euro, alweer volgens het eigen huurbeleid. En dan hebben de huurders gewoonweg gelijk. Zij hebben recht op 0% huurverhoging.

In het complex Valkhof 1 en 2 is geen sprake van liberalisering. Daar is het beleid gericht op verkoop. Nog niet verkocht betekent dat het gewoon een sociale huurwoning is met een maximale huur van 710,68 euro. En dus ook het maximum voor de streefhuur. De betrokken huurder betaalt reeds meer dan 70% van deze maximale huur en heeft dus recht op 0% huurverhoging. Dat De Key dan achteraf stelt dat er mogelijk ooit in de toekomst gelibraliseerd gaat worden en dat daarom de streefhuur 715,00 euro is is natuurlijk ronduit flauwekul. Het gaat om het hier en nu.

Ook in het complex Van Noordtkade is een geval van onterechte huurverhoging bekend. En mogelijk ook in nog meer complexen. Wie denkt dat er iets is misgegaan, graag contact opnemen met Arcade. Onze indruk is dat dit juist voor kan komen in complexen die De Key onder wil brengen in een dochter BV, genaamd Lieven de Stad. Ook al ontkent De Key dit. Maar hieraan hechten wij geen geloof. In een gesprek van de BC Buyskade met de directie is al toegegeven dat het een vooruitlopen is op de overdracht naar die dochter BV.

De Key weigert zich te houden aan het huurbeleid zoals dit is vastgesteld. Hoogstwaarschijnlijk zal dit moeten leiden naar een rechtszaak, zoals bij veel geschillen tussen huurders en directie. Het predicaat “sociale verhuurder” is absoluut niet meer van toepassing op De Key.

 

Door: Actie Radius

Arcade staat altijd voor u klaar.