Nieuwsbrief augustus 2018

Digitale nieuwsbrief

  • Arcade stelt haar nieuw aspirant voorzitter voor
  • Uitnodiging: BC-dag 2018 op het grote Nederlandse Huurdersfestival
  • Ateliers en de contractuele CAWA clausule
  • Gluurverhoging: Huurders hebben recht op
    een schadevergoeding van de Belastingdienst
  • De stand van zaken: Complexstrategieën

Arcade staat altijd voor u klaar.