Bewonerscommissie belicht: De RXL

Bewonerscommissie belicht: De RXL

Studentenhuisvesting is een belangrijke speerpunt voor De Key. De corporatie heeft dan ook meer studentenwoningen dan de andere corporaties in Amsterdam. Een van deze complexen is de Rode Kruislaan in Diemen. Wij gingen eens een kijkje nemen bij bewonersvereniging RXL.

Het complex bestaat uit 920 wooneenheden verdeeld over vijf torens. De meeste hebben wel een eigen badkamer, maar moeten de keuken met vier andere kamers delen. Er zijn ook wooneenheden met een eigen keuken.

Alle studenten zijn automatisch lid van de vereniging. Uit de leden wordt een bestuur gekozen. En dat is niet het enige verschil met de gebruikelijke bewonerscommissies. Om te beginnen zijn studenten natuurlijk mondige mensen, die goed voor hun belangen op kunnen komen. Zij zien de functie van bestuurslid vaak ook als een middel om ervaring op te doen. Bovendien staat het goed op je CV. Bij de studenten is het verloop natuurlijk wel erg groot. Zij moeten de woning immers verlaten zodra zij hun studie hebben afgerond. En doordat het verloop zo groot is, is het niet altijd even makkelijk om continuïteit in het bestuur te houden.

Het huidige bestuur is behoorlijk actief. Zij werken aan de verbetering van de leefomgeving en proberen ook zoveel mogelijk activiteiten te organiseren om het contact tussen studenten te bevorderen. Op het wensenlijstje staan nog steeds een bar en een winkel. Oorspronkelijk waren er in het complex al een aantal ruimtes bestemd voor algemeen gebruik, maar De Key probeert hier op andere manieren geld mee te verdienen. Zo zijn er een aantal ruimtes tot BOG (Bedrijfs Onroerend Goed) omgedoopt en is er op het terrein een kinderdagverblijf gevestigd. Overigens staan de BOG’s leeg, maar elk initiatief van de studenten om er een goede bestemming voor te vinden wordt stelselmatig afgewimpeld.

Het eigen terrein rondom de flats is ook op een andere manier bron van discussie met De Key. Binnenkort wordt in Diemen het “blauwe zone” parkeren ingevoerd. Dat betekent dat veel automobilisten op zoek zullen gaan naar “gratis” parkeerplekken. En de parkeerplaatsen op het terrein zijn dan buitengewoon aantrekkelijk. Omdat het eigen terrein is valt het niet onder de regels van de openbare weg en dus ook buiten de verantwoordelijkheid van de Gemeente. De Key erkent dat zij als eigenaar van het terrein kan bepalen wie er wel of niet mogen parkeren, maar vindt dat de studenten geen claim kunnen leggen op de parkeerplaatsen. De studenten willen graag een slagboom, maar De Key wil er geen geld insteken.

Een ander probleem op het terrein vormen de hangjongeren. Die houden zich vaak op in de buurt van de flats en in de portieken. De studenten zouden graag cameratoezicht willen, maar de Gemeente werkt niet mee. De Gemeente beroept zich wederom op het feit dat het hier om eigen terrein gaat en De Key ontrekt zich zoals gewoonlijk aan elke verantwoordelijkheid als het gaat om overlast.

Het is duidelijk dat de studenten nog genoeg actiepunten op hun agenda hebben. En ze zullen zeker nog van zich laten horen.

Arcade staat altijd voor u klaar.