Beleid van De Key als Na ons de Zondvloed

In de pers wordt geregeld aandacht besteed aan het gebrek aan huurwoningen in het middensegment. Uit een onderzoek vanuit de media blijkt dat vooral dertigers in de knel komen te zitten. Sommigen zijn wat inkomen betreft aangewezen op een sociale huurwoning. Na lang wachten hebben zij enige kans van slagen. Veel anderen verdienen teveel voor een sociale huurwoning, maar te weinig om te kunnen kopen of huren. Want het huuraanbod in het middensegment is minimaal in Amsterdam. En de prijzen van koopwoningen rijzen de pan uit.

En deze dertigers zijn juist degenen die moeten uitstromen bij De Key. Want na de afloop van het tijdelijke huurcontract blijkt De Key in de praktijk onverbiddelijk: eruit. Waar moeten deze huurders dan heen? Niet meer bij De Key. Dat moeten de andere corporaties dan maar oplossen? In feite een na-ons-de-zondvloed-beleid.

Want De Key biedt in de vrije sector geen woningen aan in het middensegment. Daar hanteert De Key de (veel te hoge) marktconforme huren. Terwijl in Amsterdam is afgesproken dat de corporaties 65% van hun vrije sector woningen in het middensegment zullen aanbieden. In feite onttrekt De Key zich aan alle stedelijke afspraken en zet daarmee de andere corporaties continue voor het blok.

Het is de hoogste tijd dat De Key wordt teruggefloten en zich conformeert aan het stedelijke beleid en afspraken. Een goed evenwichtig volkshuisvestingsbeleid is een gezamenlijke taak voor alle corporaties. 

Overigens heeft de directeur van De Key in het verleden geprobeerd dit startersverhaal door te drukken bij Hilversumse corporatie Dudok. Daar is hij uiteindelijk teruggefloten. 

Zie: De gemeente heeft een concept verordening doelgroepen woningbouw Amsterdam 2018 opgesteld. Ingezetenen van de gemeente Amsterdam en anderen belanghebbenden, kunnen van 21 februari 2018 tot en met 3 april 2018 een schriftelijke inspraakreactie op de conceptteksten geven. Voor meer informatie: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/geef-mening/geef-mening/inspr-doelgr-woningb/

 

Door: Actie Radius

Arcade staat altijd voor u klaar.