Nieuwe voorzitter gezocht voor de Raad van Commissarissen van de Key

De taak van de Raad van Commissarissen (RvC) bestaat er uit toezicht te houden op het beleid van het bestuur van de Key en op de algemene gang van zaken in de corporatie. Daarnaast geeft de raad advies.

De RvC bestaat uit minimaal drie en maximaal zes leden en heeft een toezichthoudende en adviserende functie. Momenteel bestaat de raad uit zes leden waaronder een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

Aan het eind van het jaar loopt de zittingstermijn van de huidige voorzitter, de heer Mr. F. de Grave, af.

De Key heeft Arcade in de gelegenheid gesteld om voor de opvolging mee te denken over het profiel.

Aanvankelijk was het idee om een van de huurderscommissarissen de functie van voorzitter te verlenen. Immers, de huurders zijn de belangrijkste belanghebbers van de Woonstichting de Key. Het bleek echter niet haalbaar voor de huurderscommissarissen om dit te doen. De een heeft nog te kort zitting in de raad en de zittingsperiode van de ander loopt binnenkort af.

Arcade heeft met het profiel van de Key ingestemd en heeft daarnaast afgesproken dat het huurdersbelang, naast het bedrijfsbelang sterk zal worden benadrukt tijdens de benoemingsprocedure van de nieuwe voorzitter van de RvC.

Het profiel van de commissarissen in het algemeen en dat van de voorzitter in het bijzonder staan vermeld op de website van de Key: https://www.dekey.nl/pdf/profielschetsrvc2016.pdf

Arcade staat altijd voor u klaar.