Memo !Woon: medehuurderschap inwonende mantelzorgers

Memo: Signaal groeiende behoefte medehuurderschap inwonende mantelzorgers:

“De lokale teams van !WOON hebben steeds vaker te maken met hulpvragen van thuiswonende volwassen kinderen die medehuurderschap willen aanvragen op het huurcontract van de ouder(s). Dit is juridisch in een ouder-kind relatie niet gemakkelijk te regelen. !WOON constateert tegelijk dat het door overheidsbeleid een steeds vaker voorkomende woon-zorgsituatie is. De insteek van de overheid is immers:

  1. Mensen moeten zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen;
  2. Mensen zijn daarbij vaker dan voorheen aangewezen op hun naasten als het gaat om zorg enondersteuning.

Gevolg van dit beleid is dat meer kinderen in een mantelzorgrelatie met hun ouders groeien. Vanwege de mantelzorgrelatie, gepaard met het tekort aan passende huisvesting in de buurt, besluit een groep volwassen kinderen, in hun ouderlijke huis te blijven of weer te gaan wonen. Deze (meer- generatie) huishoudens groeien vervolgens met de jaren tot een duurzaam gemeenschappelijk huishouden. Het gaat in de situaties die wij hebben gezien om mantelzorgrelaties van gemiddeld tussen de 5 en 20 jaar.
!WOON heeft al in eerdere kwartaalrapporten signalen afgegeven dat aanvragen van inwonende mantelzorgers die medehuurderschap aanvragen zelden worden gehonoreerd. Het onderwerp is daarna op enkele overleggen tussen corporaties en huurderskoepels besproken, maar we zien nog geen duidelijke verandering in de omgang met aanvragen.”

PDF Memo

Arcade staat altijd voor u klaar.