Interview: Paul Asberg, directeur HVO Querido

Interview: Paul Asberg, directeur HVO Querido

Amsterdam is een smeltkroes van allerlei verschillende mensen. En omdat de stad een grote aantrekkingskracht heeft op instromers en de woningmarkt steeds meer onder druk komt te staan, komen juist de kansarmen steeds meer in de knel. Een organisatie die zich met deze groep bezig houdt is HVO Querido. Wij waren benieuwd wat de nieuwe visie van De Key voor deze organisatie kan betekenen en gingen daarom op bezoek bij Paul Asberg, Directeur.

HVO Querido biedt zorg en onderdak aan mensen die hulp nodig hebben om zelf weer de regie te krijgen over hun leven. Dat kunnen mensen zijn met psychische problemen, dak- en thuislozen of slachtoffers van huiselijk geweld.

Asberg: “Wij werken nu ook al samen met De Key en een aantal andere corporaties. Er is bij onze cliënten steeds meer behoefte aan zelfstandige woonruimte. Dat is immers een belangrijke stap in de richting naar volledige zelfstandigheid. De Key stelt woonruimte ter beschikking die wij weer doorgeven aan onze cliënten. Wij blijven zelf wel verantwoordelijk en monitoren de zaak voortdurend.”

“Passend wonen” is het credo van De Key. Een betaalbare woning voor iedereen, ook voor mensen die deze woning op eigen kracht niet kunnen vinden. Wel is het de bedoeling van De Key dat wanneer de woning niet meer “past”, dat de huurder dan op zoek gaat naar een andere woning. Daarmee moet de woningmarkt weer in beweging komen en dus kansen bieden aan andere woonstarters.

Asberg: “De strategie van De Key sluit natuurlijk goed aan op onze werkwijze. Het gaat bij ons immers altijd om tijdelijke oplossingen. Maar het is wel van belang dat de cliënten daarna ook daadwerkelijk kunnen doorstromen naar een andere woning. die moet er dan el zijn. En dan zal het toch waarschijnlijk om een langdurende oplossing gaan. Mensen willen immers niet graag verkassen. Je huis is een belangrijk ankerpunt is je leven. Dat geeft vastigheid en rust.

Ziet u ook een rol voor uw cliënten in participatie met andere huurders?

“Daar zouden we best wat meer mee kunnen doen. Wij vinden het belangrijk dat er een goede verstandhouding ontstaat tussen onze cliënten en hun buren. Als ze dat zouden kunnen bereiken door een actieve rol te vervullen, bij voorbeeld in een bewonerscommissie, dan zou ik daar niet tegen zijn. HVO Querido kan daar ook in ondersteunen door iedereen in ieder geval te wijzen op het bestaan van de BC’s en de mogelijkheden die deze bieden om je leefomgeving aangenamer te maken. Ik zou het ook niet slecht vinden als BC’s op de hoogte zijn van de aanwezigheid van onze cliënten in hun complex. Dat kan een positieve invloed hebben op de integratie. En het helpt ons om te monitoren.”

Arcade staat altijd voor u klaar.