Huurders gedagvaardigd in hoorzitting tegen anti-huurdersbeleid De Key

 

Dinsdagochtend 19 december 2017 in de rechtbank te Amsterdam werden twee huurders van De Key uit de Amsterdamse buurt De Pijp gedagvaard door Eigen Haard en De Key. Alle stoelen in het zaaltje waren bezet met supporters van de huurders, Arcade-bestuur en -leden.

Het is ongewoon dat twee corporaties samenspannen tegen huurders. En des te meer dat ontbinding van het huurcontract wordt geëist. Hoe heeft dit zover kunnen komen?

Het begon ruim 2,5 jaar geleden. De huurders werden compleet overvallen door een slechts aan enkelen van hen verstuurde brief van Eigen Haard met een uitnodiging voor een gesprek over hun bouwplannen en de gevolgen daarvan voor de zijramen van de huurders. Het bleek dat een vooraankondiging hierover van De Key – waarin medewerking werd gevraagd aan het dichtmetselen van hun zijramen – bij de verkeerde adressen was bezorgd. “Nee” was het antwoord van de betreffende huurders. Wat bleek, Eigen Haard had plannen om naast hun pand een oude buurtgarage te slopen en nieuwbouw te plegen. Maar Eigen Haard wilde de plannen niet aanpassen aan de bestaande situatie met zijramen bij bewoners aan beide zijden van het perceel. Een situatie die al ruim 100 jaar zo bestaat. Bovendien zouden de huurders nog een blinde muur naast hun vrije balkon krijgen. Met als gevolg een behoorlijk verlies aan licht en zonlicht.

De locatie op Google Streetview. De buurtgarage; het rood-wit-blauwe gebouw.

Links en rechts panden met dicht te metselen zijramen die daar al ca. 100 jaar zijn.

 

Dat Eigen Haard probeerde de huurders mee krijgen terwijl het perceel nog niet eens was aangekocht en er geen omgevingsvergunning was aangevraagd duidt er op dat men wist dat de huurders gegronde bezwaren konden gaan indienen tegen een omgevingsvergunning en daarmee het project zouden kunnen tegenhouden. De invloed van de huurders moest daarom vooraf geminimaliseerd worden.

Nu zou je verwachten dat De Key opkomt voor de belangen van haar eigen huurders. Helaas was dit niet het geval. De Key probeerde de huurders over te halen een fooi van € 1000,- van Eigen Haard te accepteren en stuurde ook zeer intimiderende brieven waarin o.a. werd gesteld dat De Key bij weigering van instemming ontbinding van hun huurcontract zou aanvragen waardoor ze letterlijk op straat zouden komen te staan. Tevens werd een concept instemmingsovereenkomst voorgelegd waarin stond dat de huurders verklaarden dat de verdwijning van het zijraam geen gebrek aan het gehuurde zou opleveren. De huurders gingen hier niet op in. Een dakterras als compensatie voor het verlies aan zonlicht in de woning werd bovendien door beide corporaties afgewezen. Tenslotte zegde De Key per 31 juli 2017 de huur op van de twee huurders. Een derde huurder was inmiddels vanwege privéomstandigheden wel akkoord gegaan met een fooi. De twee huurders deden een beroep op de huurbescherming, wat vervolgens op de rol bij de rechtbank kwam te staan.

Opmerkelijk was dat Eigen Haard en De Key zich samen door hetzelfde advocatenkantoor lieten vertegenwoordigen.

Omdat deze zaak niet zomaar een ontruiming betrof, was dit een soort hoorzitting om meer duidelijkheid te verschaffen voor de rechter. De rechter bleek zeer kritisch en zette grote vraagtekens bij het zelfstandige belang van De Key bij de bouwplannen van Eigen Haard. Zij wilde de belangen van De Key en Eigen Haard van elkaar scheiden. De advocaat van Eigen Haard en De Key vond het nieuwbouwproject dermate mooi dat hij de weigering van de huurders om mee te werken als “onmenselijk” betitelde. Tevens had hij een schriftelijke toelichting ingediend. Hierin werd gesteld dat het opkomen voor de belangen van (zittende) huurders geen statutaire doelstelling van De Key is. Dat zou weggelegd zijn voor starters, en niet voor zittende huurders.

Na ruim een uur schorste de rechter de zitting voor overleg van beide partijen – eerst apart en later samen. De corporaties waren door de kritische houding van de rechter kennelijk geschrokken, want vervolgens gingen zij wel akkoord met het aanleggen van twee dakterrassen, voor beide huurders één. De voorwaarden voor de dakterrassen werden door de rechter vastgelegd in een procesverbaal.

Desalniettemin zijn de ware wensen van de huurders niet gehoord. Het permanente verlies van het zijraam, vrije balkon, direct licht en zonlicht worden niet gecompenseerd door een dakterras of geldsom.

Afgevraagd kan worden waarom De Key zich achter het project van Eigen Haard heeft geschaard en zich tegen de eigen huurders heeft gekeerd. Een schoolvoorbeeld van het anti-huurdersbeleid dat De Key al jaren voert. De hoogste tijd dat dit stopt.

 

Door: Actie Radius

 

Arcade staat altijd voor u klaar.