Een leefbare stad

Minister Kajsa Ollongren (D’66) wil de regels voor de bouw versoepelen om met name de bouw in het groen aan de stadsranden mogelijk te maken. “Er moet meer in ’het groen’ aan de rand van de stad worden gebouwd. Met de huidige bouwplannen, die voornamelijk over projecten bínnen de stadsgrenzen gaan, redden we het niet.” Dat zei minister Kajsa Ollongren op 30 januari in de Telegraaf.

Gelukkig betekent dit niet dat dit ook gaat gebeuren. Daar beslissen steden normaal gesproken zelf over. En gezien de samenstelling van het Amsterdamse stadsbestuur hoeven we er nu niet echt bang voor te zijn. Maar alert blijven moeten we wel.

Niet alleen minister Ollengren heeft te kennen gegeven dat gemeenten meer in het groen aan de randen van de stad moeten kunnen bouwen. Ook enkele economen en planologen pleiten hiervoor. Onder andere Coen Teulings en Zef Hemel. Zij gaan ervan uit dat groen geen of weinig waarde heeft. Zo heeft Coen Teulings al een keer geopperd om onder andere Waterland vol te bouwen. Dat zou goedkoper zijn dan bouwen in Almere. Alsof recreatief groen geen economische waarde heeft.

Echter uit een onderzoek van de Wageningse Universiteit in opdracht van Groen Platform Amsterdam blijkt het tegendeel. Zij komen tot een heel andere kijk op de zaak. De recreatieve waarde van goed bereikbaar groen is onderdeel van de leefomgeving en bepaalt daarmee mede de waarde van de de woning. Valt het groen weg dan kan de waarde van de woning aanzienlijk dalen. Daarom moet aan goed bereikaar recreatief groen zeker een economische waarde toegekend worden. Uit de berichtgeving blijkt echter niet hoe groot die waarde zou moeten zijn.

Ook het binnenhalen van het Europees Medicijnen Autoriteit door Amsterdam, door toen nog wethouder Ollongren, is puur vanuit economische belangen tot stand gekomen. Dat er circa 900 werknemers kunnen meekomen, die wel ergens moeten wonen, zal de druk op de Amsterdamse woningmarkt alleen maar vergroten. Dit wordt dan vergoeilijkt met “ze kunnen ook in het Gooi of Leiden wonen”. Helaas de druk op de woningmarkt geldt voor de gehele randstad! Puur economisch denken is een te eenzijdige benadering.

Door de ideeën van minister Ollongren hebben de grote bouwers, beleggers en projectontwikkelaars lont geroken. In een brief aan de minister geven zij aan dat zij meer mogelijkheden willen om in het groen te bouwen. En dat de overheid daarnaast flink moet investeren in hoogwaardig openbaar vervoer. Wel blijkt dat dit “preken voor eigen parachie” is. Want uit onderzoek blijkt, volgens de dagbladen, dat projectontwikkelaars en bouwbedrijven ruim 14 duizend hectare aan grond in bezit hebben. Door bebouwing zou deze belegging zichzelf uitbetalen.

Door uitsluitend door een economische bril te kijken naar de huizenmarkt dreigt de leefbaarheid in de knel te komen. Dit is niet in het belang van alle inwoners en daarom moeten we dit niet laten gebeuren.

 

Onlangs is er een bijzonder boek uitgekomen. Namelijk “Van wie is de stad?, geschreven door Floor Milikowski. In dit boek komen vrijwel alle ontwikkelingen van de laatste jaren in Amsterdam en de daarbij behorende problemen aan de orde. Het succes, de populariteit en levendigheid van de stad. Iedereen wil in Amsterdam wonen. Studeren, werken, leven, uitgaan, etc. Kan dat wel? Raakt Amsterdam niet te vol, overvol? Wie zijn of worden de dupe van deze ontwikkeling? Wordt Amsterdam alleen een stad voor wie het kan betalen? En waar moeten de anderen heen?

Maar ook de sterke groei van het toerisme komt uitgebreid aan de orde. Met alleen maar fast food zaken, ijs-, nutella- en kaaswinkels. Na het centrum gaat deze ontwikkeling nu ook al verder in de omringende wijken. Is het einde zoek? Kunnen de Amsterdammers zelf nog terecht voor hun dagelijkse boodschappen? En daarnaast overlast van de vakantieverhuur via organisaties als airbnb. Maar ook woningonttrekking door illegale hotels. Grof geld verdienen krijgt de overhand.

Wie zijn de winnaars, wie de verliezers? Dus van wie wordt de stad? In een serie hoofdstukken zet Floor al deze zaken keurig op een rij. In een vlotte, goed leesbare stijl..Ondertussen worden er vergelijkingen gemaakt met andere steden, zoals Londen, Parijs en Venetië. De conclusies over al deze ontwikkelingen laat Floor over aan de lezers zelf. Voor wie de leefbaarheid van Amsterdam ter harte gaat is dit boek een absolute aanrader.

Floor Milikowski is onderzoeksjournalist en schrijft onder andere voor De Groene Amsterdammer. Veel van de onderwerpen uit dit boek zijn eerder als artikel verschenen in De Groene Amsterdammer.

 

Door Actie Radius

 

 

Zie ook: Interview Kajsa Ollongren, ‘Corporaties zijn cruciale partner’

Arcade staat altijd voor u klaar.