Arcade Cursusplan voor BC’s

Download: PDF Cursusprogramma

https://www.hvarcade.nl/wp-content/uploads/2018/09/Screenshot-2018-09-28-15.32.51-300x266.png 300w, https://www.hvarcade.nl/wp-content/uploads/2018/09/Screenshot-2018-09-28-15.32.51-768x682.png 768w, https://www.hvarcade.nl/wp-content/uploads/2018/09/Screenshot-2018-09-28-15.32.51-1024x909.png 1024w" sizes="(max-width: 1208px) 100vw, 1208px" />

De complexplannen en de energietransitie van de Key:

Overleg, rechten en onderhandelen

 

Programma

4 cursussen verspreid over 7 dagdelen

 

De complexplannen en de energietransitie van je complex?

Hoe om te gaan met de plannen van De Key?

Onderhoud, groot en klein.

Hoe te overleggen en te onderhandelen?

 

Opdrachtgever Huurdersvereniging Arcade

Data

 • 31 oktober en 7 november; Zeggenschap voor bewonerscommissies
 • 14 en 21 november; Training onderhandelen
 • 28 november Onderhoud algemeen
 • & de verplichtingen van De Key 
 • 12 en 19  december De energietransitie

Tijdstip

 • van 15.00 tot 17.30 uur groep 1
 • van 19.30 tot 22.00 uur groep 2
 • inschrijven voor groep 1 of 2( een keertje wisselen in overleg met trainer of Harrie Houtbeckers)

Aantal deelnemers

 • 14 en 21 november maximaal 16
 • Overige data maximaal 20
 • Bij minimaal 8 deelnemers gaat het door

Kosten

 • Geen

Waar 

 • De Eester, C. van Eesterenlaan 266, 1019 JR Amsterdam

Opgeven

Materiaal

 • Elke deelnemer krijgt aan het begin van de cursus een uitgebreide documentatiemap.

Waarom dit speciale cursusaanbod

De Key en dus ook de bewonerscommissies staan de komende jaren voor grote opgaven en uitdagingen: de Key is al fors bezig met complexstrategieën en complexplannen vanuit de nieuwe koers voor starters. Arcade en bewonerscommissies verzetten zich daar nog altijd tegen.

Per complex leidt dit tot gevolgen voor woningtoewijzing, woningverdeling, sociale cohesie etc . Hoe krijgt de bewonerscommissie daar toch invloed op?

De komende jaren gaat heel Nederland zo’n beetje op de schop: alle woningen gaan van het aardgas af en moeten op een andere manier verwarmd gaan worden. Dat heeft nogal wat gevolgen. En je vraagt je bijvoorbeeld af wat het betekent voor de complexplannen voor  woningen van jouw complex en voor de huurprijs en de kosten voor verwarming. De Key heeft al een Plan van Aanpak in de maak.

Wil je als bewonerscommissie je goed voorbereiden op de plannen voor de komende 5 jaar en het energiezuinig maken van je complex, kom dan naar de cursussen en een training die Arcade speciaal voor bewonerscommissies organiseert. Ze worden uitgevoerd door de Woonbond en worden zowel overdag als ’s avonds gegeven. Je kunt dus kiezen wat het beste uitkomt.

Zonder energietransitie geen complexplan, en een complexplan zonder energietransitie is niet meer denkbaar.

Een cursus van twee bijeenkomsten: woensdag 31 oktober en het vervolg op 7 november

Elk plan dat De Key voor je complex heeft, zal de verhuurder eerst met de bewonerscommissie moeten bespreken. Sterker, De Key mag eigenlijk niets doen, zonder de bewonerscommissie eerst geraadpleegd te hebben. Daar gelden strikte regels voor; om te voorkomen dat de verhuurder over je heen dendert. In deze leer cursus leer je precies welke bevoegdheden je als bewonerscommissie hebt en hoe je De Key kunt laten merken dat je een serieuze en deskundige gesprekspartner bent.

In deze cursus komt aan bod:

 • de verplichtingen van De Key bij het advies vragen aan bewonerscommissies
 • de bevoegdheden van bewonerscommissies; de adviesprocedure
 • de verschillen in bevoegdheden en rollen van Arcade en bewonerscommissies en de noodzakelijke samenwerking
 • het “grijze gebied” en de interpretatie van De Key en Arcade
 • geschillen en de rol van de huurcommissie en rechter hierin
 • hoe je je positie als bewonerscommissie kunt versterken en welke rol je zou willen spelen

Onderhandelen

Een training van twee bijeenkomsten op woensdag 14 en het vervolg op 21 november

Je kunt als bewonerscommissie nog zoveel kennis hebben, als je geen goede afspraken met De Key kunt maken, dan heb je aan die kennis niet zoveel. Het goed kunnen overleggen, presenteren, argumenteren en onderhandelen draagt bij aan het succes van de bewonerscommissie.

Het is een actieve training waarbij na elk stukje theorie een actieve oefening volgt, onder het motto: je leert het beste door het te doen.

In deze training van twee bijeenkomsten komt aan bod:

 • Verschillende onderhandelingsstijlen
 • Onderhandelen vanuit een positie of vanuit een belang
 • Hoe te onderhandelen met een “sterkere” partner
 • Wat te doen als je geen resultaat boekt
 • Tips & tricks

Onderhoud en verbetering, de verplichtingen van De Key

Een cursus van één bijeenkomst op woensdag 28 november

Het gaat hier niet om de techniek van het onderhoud, maar om de spelregels en de verplichtingen van De Key en de rol of taak van de bewonerscommissie hierin. Voor woningverbetering – of het nu om mooiere keukens gaat of energiebesparende maatregelen – gelden weer andere regels.

Deze cursus is een handige voorbereiding voor de volgende cursus, waarin het energiezuinig maken van woningen een bijzondere vorm van woningverbetering is.

In deze cursus komt aan bod:

 • De verplichtingen van De Key bij onderhoud
 • Het verschil tussen onderhoud en woningverbetering
 • Tussentijdse huurverhoging of niet
 • Complexgewijze renovatie
 • De verschillende rollen van de bewonerscommissie, Arcade en de huurders
 • De huurcommissie als scheidsrechter bij geschillen over onderhoud

Op weg naar aardgasloos

Een cursus van twee bijeenkomsten op woensdag 12 en 19 december

Ongeveer 80% van het energieverbruik van een woning gaat op aan verwarming; nu nog grotendeels met aardgas, maar over een aantal jaren met een andere energiebron; all electric of geothermie of met een warmtenet of andere vormen, de gemeente moet voor elke wijk een plan opstellen.

De Key zal voor elk complex moeten nadenken hoe de woningen CO2- of energieneutraal gemaakt kunnen worden, en komt daarvoor met concrete plannen, waar bewonerscommissies bij betrokken dienen te worden

In deze cursus van twee bijeenkomsten komt aan bod:

 • De route naar CO2-neutraal en de toekomstige wijkplannen
 • De verschillende methoden woningen energie- of CO2-neutraal te maken
 • Nul-op-de-meter als bijzonder vorm van CO2-neutraal
 • Betaalbaarheid voor de bewoners: de energieprestatievergoeding (EPV) en woonlastengarantie
 • De beleidsnotitie en concreet Plan van Aanpak van De Key, hoe deze te beoordelen
 • Wat betekent het allemaal in de praktijk voor bewoners
 • De rol van de bewonerscommissie, Arcade en de huurders

Arcade staat altijd voor u klaar.