BC-dag Arcade 2018

Arcade organiseert jaarlijks een BC-dag die we deze keer laten samenvallen met het grote Nederlandse Huurdersfestival van de Woonbond op

 

zaterdag 29 september

in De Rijtuigenloods in Amersfoort.

 

 

 

Namens HV Arcade nodigen wij u van harte uit om als onze gast daarbij aanwezig te zijn. 

 

Op deze dag kunnen we elkaar ontmoeten aan de hand van een rijk aanbod van muziek, feestelijke activiteiten en ook mogelijkheden om extra informatie op te doen over allerlei belangrijke thema’s, onder andere op het vlak van
de energietransitie, complexstrategieën en de Overlegwet: de rechten als Bewoners Commissie.

 

Arcade organiseert vervoer vanuit Amsterdam en Zandvoort naar Amersfoort per bus en eten na terugkomst in Amsterdam. (Precieze tijdsstippen volgen spoedig.)

 

Waarom deze invulling van de BC-dag?

Bijna elke BC krijgt de komende jaren te maken met ingrijpende keuzes en dilemma’s voor de eigen complexen/woningen:

De energietransitie vraagt om gasloze (voor 2030) en energieneutrale woningen en duurzame bouw en energievoorzieningen(bv zonnepanelen, warmtepompen,groene daken etc). Voor elk complex kan dat anders uitpakken, maar de Key zal overal maatregelen moeten nemen en tot 2050 minimaal 1 miljard hierin moeten investeren.

In de complexplannen zal voor de komende jaren in de vorm van 5 jarenplannen(en langer) vastgelegd worden wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn voor (groot) onderhoud, energietransitie, woningtoewijzing, VVE-constructies en samenwerking met BC, huurdersbeheer, tuinenonderhoud. 

De gevolgen van de Koers van de Key: “wij zijn er voor starters” zullen in de complexplannen goed voelbaar worden: hoe voer je toch de discussie daarover, waar zit de ruimte voor invloed, hoe laat je je als BC niet ompraten?

Op dit moment onderzoekt de Key vanuit beide punten de staat van al haar complexen. Gesprekken met de Key zullen de komende tijd dus extra belangrijk worden voor de BC-s.

 

Dus BC-s: wordt wakker.
  •  Hoe zorg je als BC ervoor dat je voldoende op de hoogte bent van je rechten: op informatie, op meepraten, adviezen geven?
  • Hoe betrek je daar zoveel mogelijk bewoners bij: (communicatie-overleg met achterban)?
  • Hoe zorg je ervoor dat renovatieprojecten niet uit de hand lopen zoals bijvoorbeeld op dit moment bij het Columbusplein? En dat je dan Keyhard in actie moet komen?

 

Al deze kwesties komen op het Huurdersfestival aan de orde in workshops, voordrachten, gesprekken met de politiek. Uitgebreid informatiemateriaal is beschikbaar. Contacten kunnen gelegd worden om je als BC door de Woonbond of !Woon te laten ondersteunen.

Bovendien doet Arcade alle BC-s een scholingsaanbod, waarin al deze thema’s aan de orde zullen komen: wat zijn je rechten en mogelijkheden, hoe werkt die hele energietransitie en hoe voeren we daarover het gesprek, wat zijn de (on)mogelijkheden rondom groot-onderhoud, renovatie, eigen beheer, klachten etc?

Over dit scholingsaanbod kunnen op het Huurdersfestival (en natuurlijk ook daarna) vragen gesteld worden aan de Woonbond en Arcade: Wat zijn je wensen, Hoeveel mensen kunnen er meedoen, Wanneer is het en Wat houdt het in etc.

Voor BC-s zal het in ieder geval gratis zijn! Wij regelen voor u kosteloos een entreekaart t.w.v. 25,- per deelnemer, vervoer en eten na afloop.

Een folder met data en verdere inhoud zal rond 20 september naar alle BC-s verstuurd worden en hier op de website van Arcade een plek krijgen. 

 

Zier hier het Festival programma.

 

Meldt u aan door via info@hvarcade.nl o.v.v. Huurdersfestival. Vermeldt uw naam, telefoonnummer en e-mailadres, Bewoners Commissie, of u gebruik maakt van de bus, of u na afloop mee wil eten, en mogelijke dieetwensen.

 

 

Arcade staat altijd voor u klaar.