Uitnodiging 13 mei ALV

 Het bestuur van HV Arcade nodigt u hierbij uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Deze zal worden gehouden op maandagavond 13 mei 2019 in Grand Café Frankendael, Middenweg 116, Amsterdam-Oost

Programma:
Aanvang: 20.00 uur

Inloop: 19.30 uur met koffie/thee en taart

Einde: 22.00 uur

Nazit: Borrel en Hapje met uiteraard de complimenten van Arcade

Laat ons weten of u komt. Dit kunt u doen door te mailen naar info@hvarcade.nl en uw mail te richten aan A. Marghadi en K.Smit.

Agenda ALV 13 mei 2019:

• Opening
• Vaststellen agenda
• Mededelingen
• Vaststellen verslag van de Algemene ledenvergadering van 17 december 2018
• Instellen kascommissie
• Bespreken Jaarrekening en Jaarverslag 2018
• Prestatieafspraken
• Pauze
• Bericht uit Zandvoort
• Werkgroep huurverhoging
• Afsluiting

Wij hopen u te mogen begroeten op 13 mei.

Arcade staat altijd voor u klaar.