ALV maandag 17 december

Het bestuur van HV Arcade nodigt u hierbij uit voor de Algemene Ledenvergadering.

Deze zal worden gehouden op maandagavond 17 december 2018 in

Grand Café Frankendael

Middenweg 116, Amsterdam

 

 

Programma

Aanvang: 20.00 uur

Inloop: 19.30 uur met koffie/thee en taart

Einde: 22.00 uur

Nazit: Borrel en Hapje met uiteraard de complimenten van Arcade

 

Laat u ons weten of u komt. Dit kunt u doen door te mailen naar info@hvarcade.nl en uw mail te richten aan A. Marghadi en K.Smit.

 

Agenda Algemene Ledenvergadering 17 december 2018

 1. Opening 
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Vaststellen verslag van de Algemene ledenvergadering van zaterdag 14 juli 2018 en maandagavond 29 oktober 2018 
 5. Bespreken Jaarverslag 2017
 6. Bericht uit Zandvoort
 7. Pauze 
 8. Berichten uit de Bewonerscommissies
 9. Vooruitblik 2019
  1. Bespreken Werkplan en Begroting 2019
  2. Bespreken deelname aan Federatie Amsterdamse Huurderskoepels
  3. Bespreken vertegenwoordiging huurders Lieven de Stad
 10. Afsluiting 

 

Wij hopen u te mogen begroeten op 17 december

Arcade staat altijd voor u klaar.