Formulieren - Huurdersvereniging Arcade

Hieronder vindt u de formulieren die binnen Arcade gebruikt worden met een korte beschrijving die aangeeft waar het formulier voor dient.

Formulier Financiële bijdrage 2019

Bewonerscommissie van complex van De Key kunnen bij Arcade een jaarlijkse financiële bijdrage aanvragen. Dit dient elk jaar gedaan te worden zodat Arcade een duidelijk beeld houdt van welke bewonerscommissies nog actief zijn en wie er binnen deze commissies deelnemen.

Declaratieformulier

In sommige gevallen kan een lid kosten declareren bij Arcade. Dit dient altijd vooraf overlegt te worden met de penningmeester, wanneer deze akkoord heeft gegeven kan dit formulier gebruikt worden om de declaratie in te dienen.

Arcade staat altijd voor u klaar.