Participatie

Participatie

Door de maatschappelijke veranderingen, onzekere toekomst van de corporaties en de ingewikkelde situatie op de markt van bouwers, gemeentelijke diensten en economisch klimaat is het voor georganiseerde huurders moeilijker en complexer geworden om greep te krijgen op het doen en laten van corporaties. Daarom zijn veranderingen nodig ook in de verhouding tussen huurder en verhuurder. Moderne communicatiemiddelen moeten vergadertijd en overleg inkorten. Arcade is voorstander om overleglijnen dichter bij de complexen te plaatsen, om zelfbeheer te stimuleren en nodeloos overleg uit te bannen. De terugkoppeling naar de Key is nodig om het perspectief van de huurder in alle beslissingen te laten meewegen. Daarvoor is de wil nodig om dicht bij de huurders activiteiten te stimuleren waar bewoners zelf greep op kunnen houden, waar bijvoorbeeld huurdersverenigingen een vergelijkbare status kennen als verenigingen van eigenaren en onderling samenwerken. Met rechten van zeggenschap over uitbesteding, controle en kwaliteitsbewaking. Bij toekomstige kleinere corporaties horen krachtige bewonersorganisaties die zelf zaken afwegen en bepalen. Meer invloed vanuit de basis staat in de visie van Arcade voor een groter woongenot bij bewoners, zijnde huurders èn eigenaren samen.

Met de komst van een groep nieuwe vrijwillige medewerkers – zo verwachten we – wil Arcade een visie op participatie uitwerken voor de komende jaren. Daarin mogen jongeren niet ontbreken. Gelukkig is de Key een grote speler in de huisvesting van studenten, studenten die bij Arcade een fundament kunnen leggen voor hun verdere carrière.

Arcade staat altijd voor u klaar.