Stop de verketeling

 

 

Uit een onderzoek van TNO blijkt dat Nederland over 4-6 jaar aardgas moet gaan importeren. Zeker als de productie in Groningen verder wordt teruggeschroefd. En daar ziet het wel naar uit. Op dit moment gaat de regering er nog van uit dat pas na 2030 aardgas geïmporteerd moet worden.

Bij dit importeren doet zich het probleem voor dat de samenstelling van dat gas anders is. Het gas uit het buitenland is hoogenergetisch. Dat betekent dat alle huishoudelijke apparaten dit niet aan kunnen. En mogelijk vervangen moeten worden. Of het gas moet in speciale fabrieken omgezet worden naar laagenergetisch. Dit zal de nodige investeringen vergen. In dat geval is het beter om de overgang naar gasvrij en naar meer electrisch te versnellen. Want centrales hebben geen probleem met dit geïmporteerde gas.

Tevens kan geconcludeerd worden dat de huidige en geplande verketelingsprojecten van De Key onmiddellijk stopgezet moeten worden. En dat meteen overgegaan moet worden op electra of andere mogelijkheden. Hierbij geven veel mensen de voorkeur aan electrisch. In de praktijk blijkt stadsverwarming onnodig duur en dan is er ook een buizensysteem nodig in de woning.

Electrisch verwarmen kan onder andere met infraroodlampen aan het plafond. Deze zijn wel groot maar hangen plat tegen het plafond of muur. Voor electrisch koken is een investering nodig in nieuwe pannen. En electrische geisers zijn qua omvang netzo groot als die met gas of als ketels. En niet alles hoeft in een keer aangelegd te worden. Dat kan ook in etappes. Wel moet de bedrading en de zekering de extra capaciteit aan kunnen.

Maar ook de netbeheerder, zoals Liander, zal de capaciteit van het net moeten vergroten en verbeteren. Want stroomstoringen zullen een veel grotere impact krijgen.

 

Door Actie Radius

Arcade staat altijd voor u klaar.