Standpunt en ongevraagde advies van Arcade over de complexstrategie van De Key

 

Hierbij het standpunt en tevens ongevraagde advies van Arcade over de complexstrategie van De Key van 29 April. Dit is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met bewonerscommissies, waarvoor dank. Daartoe zijn twee bijeenkomsten voor BC’s  (9 maart en 20 april) georganiseerd op het kantoor van Arcade met o.a. Harrie Houtbeckers en Bob Soer.

Met de hierin genoemde bijlagen:

Notitie De Key inzake reacties bewonerscommissies complexstrategieën

Bewonerscommissies en adviesrecht: een overzicht van getallen per complex

Overzicht verstuurde brieven complexstrategie door de Key zelf, per complex

Exceloverzicht wijziging complexstrategie per complex

 

En ook ons nieuwsbericht van 29 april over de stand van zaken met betrekking tot onze bezwaarprocedure bij de Autoriteit Woningcorporaties inzake de vastgoedscheiding en de oprichting van Lieven de Stad. Op 19 april jongstleden was er een hoorzitting bij de Autoriteit woningcorporaties in Utrecht, waar ook de directie van De Key vertegenwoordigd was. We verwachten uiterlijk eind juni een beslissing op het bezwaar.

 

Arcade staat altijd voor u klaar.