Standpunt en ongevraagde advies van Arcade over de complexstrategie van De Key

Hierbij het standpunt en tevens ongevraagde advies van Arcade over de complexstrategie van De Key van 29 april:
PDF ongevraagd advies complexstrategie Arcade

Dit is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met bewonerscommissies, waarvoor dank. Daartoe zijn twee bijeenkomsten voor BC’s  (9 maart en 20 april) georganiseerd op het kantoor van Arcade met o.a. Harrie Houtbeckers en Bob Soer.

Met de hierin genoemde bijlagen:

Notitie De Key inzake reacties bewonerscommissies complexstrategieën

Bewonerscommissies en adviesrecht: een overzicht van getallen per complex

Overzicht verstuurde brieven complexstrategie door de Key zelf, per complex

Exceloverzicht wijziging complexstrategie per complex

 

 

Daar heeft De Key op 18 mei 2018 op gereageerd met deze brief:
PDF reactiebrief De Key aan Arcade

 


Op 22 juni van 14.00 tot 17.00 houden wij een vervolgbijeenkomst met huurders in de Lange adem, Ruyschstraat 295, Amsterdam over de complexstrategie.
Lees hier de volledige toelichting over de complexbijeenkomst: PDF

 

 

 

Arcade staat altijd voor u klaar.