Rapport Samenwerkingstafel middenhuur

De oud-burgemeester van Eindhoven, Rob van Gijzel, bepleit in een eindrapport over middenhuur een belangrijke rol voor corporaties bij het oplossen van het grote tekort aan woningen in het middensegment.

Rapport van Rob van Gijzel, voorzitter Samenwerkingstafel middenhuur

Wel in samenwerking met marktpartijen. Dat klinkt enigszins vreemd. Want hij geeft ook aan dat de markt zelf hiertoe niet in staat is.

Kort samengevat zijn zijn aanbevelingen:

  • Er moeten expertteams komen voor ondersteuning van gemeenten bij de ontwikkeling woonbeleid, indien deze niet zelf de expertise in huis hebben.
  • Er moet een landelijk platform worden opgezet door het Rijk met projectlocaties voor middenhuurwoningen.
  • De oprichting van een privaatfonds voor voorfinanciering van middenhuurlocaties in grote steden.
  • Corporaties moeten meer kleine woningen gaan bouwen en hun grotere woningen beschikbaar stellen voor middenhuur.
  • Corporaties moeten huurders identificeren die scheefwonen of die over kunnen stappen naar middenhuur.
  • Een “noodknop” om de stijging van huurprijzen te reguleren voor de specifieke omstandigheden, zoals die in de huidige markt in Amsterdam.
  • Op lange termijn moeten maatregelen als huursubsidies en hypotheekrenteaftrek verder worden afgebouwd.

Met name de noodknop-aanbeveling komt overeen met het laten doorlopen van het puntenstelsel boven de liberalisatiegrens. Want marktpartijen gaan nu eenmaal voor de maximale opbrengst en dus hogere huren.  Reguleren dus. Anders komt er in Amsterdam nooit een aanbod in het middensegment. Helaas geeft Van Gijzel aan dat hij dit ziet als een tijdelijke maatregel.

Ook geeft Van Gijzel aan dat de afspraken met particuliere investeerders om de huren in het middensegment te houden tijdelijk en vrijwillig zijn. Hij noemt 10-15 jaar. Daarna zullen de huren weer ongelimiteerd stijgen en kunnen we opnieuw beginnen. Dit lijkt ons een slechte aanbeveling.

Uit de aanbevelingen blijkt ook dat het in principe om nieuwbouw gaat. En dus niet ten koste van de sociale huurwoningen. Met uitzondering dan van de grotere woningen die naar het middensegment zouden moeten. En dus niet naar gezinnen? Toch blijft gezonde achterdocht altijd nuttig. Want met een minister van D’66 (Kajsa Ollongren) weet je het nooit. D’66 heeft tenslotte in hun verkiezingsprogramma staan dat veel meer sociale huurwoningen verkocht of geliberaliseerd moeten worden.

Het afbouwen van de huursubsidies zal ertoe leiden dat voor veel huurders wonen onbetaalbaar zal worden. En huurverlaging zal er niet inzitten. Tenzij de huurdersheffing afgeschaft gaat worden. Lijkt ons niet meer dan logisch. Want de huurtoeslag verdwijnt nu als extra inkomst in de zakken van de corporaties. Die dit vervolgens weer via de heffing aan het Rijk terugbetalen. Een onnodige vorm van geldcirculatie.

In principe is dit rapport en de aanbevelingen een pleidooi om het speelveld van corporaties weer te verruimen. Een nieuw geluid na het “terug in je sociale hok”  ten gevolge van de uitwassen in het verleden. De corporaties mogen als het aan Van Gijzel ligt weer meer en zich ook begeven in het middensegment.

Meer: Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een brief waarin ze reageert op het rapport ‘Samen bouwen aan middenhuur’ van de voorzitter van de Samenwerkingstafel middenhuur.

 

Door Actie Radius

Arcade staat altijd voor u klaar.