Huurders en VVE

Bewonerscommissies hebben volgens afspraak tussen Arcade en De Key recht op invloed in de VVE. Van meepraten tot meebeslissen over bepaalde onderwerpen. De vorm van overleg en invloed moeten huurders en kopers onderling afspreken. Te denken valt aan het bijwonen van elkaars vergaderingen en het opstellen van een gezamenlijk huishoudelijk reglement.

Wat zeker aan de orde zal moeten komen is de discrepantie tussen huurrecht en appartementsrecht. Via een voorbeeld maken we dit duidelijk. Bij een huurder ontstaat lekkage via het dak. Volgens het huurrecht moet De Key dit ter stond repareren. Echter volgens het appartementsrecht gaat de VVE over het casco. En dus ook over het dak. Als de VVE eerst onderzoek wil en/of diverse offertes wil dan kan het lang duren voordat het dak gerepareerd is. Dit is een ongewenste situatie voor de huurder in kwestie. De huurders en VVE kunnen afspreken dat bij urgente situaties eerst gerepareerd wordt. En ondertussen vindt overleg plaats hoe het formeel opgelost gaat worden. Inclusief kosten.

Oproep: Welke bewonerscommissies signaleren knelpunten en/of slecht functioneren in de relatie met de VVE? Of met de desbetreffende gebiedsbeheerder over dit punt? 

 

Door Actie Radius

Arcade staat altijd voor u klaar.