Flexibel, wie?

 

 

Een jong gezin met een pasgeboren baby dreigt op straat gezet te worden door De Key. (Zie persbericht Arcade 09-2017) Formeel heeft De Key gelijk. Het gaat namelijk om een studentenwoning met een campuscontract. En na het beëindigen van de studie moet de bewoner eruit. In dit geval heeft De Key enige coulance getoond omdat er een baby op komst was en uitstel gegeven. Maar nu houdt De Key voet bij stuk. Zij moeten eruit per 1 oktober.


Het jonge gezin heeft uiteraard flink hun best gedaan om andere woonruimte te vinden. Maar ja, dat is niet zo eenvoudig in Amsterdam. Want ook betaalbaarheid speelt daarbij een grote rol. Wie beschikt over veel kapitaal of een hoog inkomen heeft lukt het nog wel om iets te vinden.

Toch heeft De Key de mogelijkheid om zelf dit probleem op te lossen. De Key mag namelijk 5% van de vrijgekomen woningen zelf toewijzen. Helaas weigert De Key hiervan gebruik te maken met als argument precedentwerking. Zo van, “dan gaat iedereen een kind maken om aan een woning te komen”. Een belachelijk en onmenselijk argument. Alsof dit de gewoonste zaak van de wereld is en de voornaamste reden om kinderen te krijgen. De Key laat zich hier van haar allerslechtste kant zien.

De Bond Precaire Woonvormen heeft deze zaak in de publiciteit gebracht. En ook actie gevoerd. Ook op het kantoor van De Key. Daar is een petitie met ruim 800 handtekeningen overhandigd. Ook dat heeft De Key niet op andere gedachten kunnen brengen. Daarnaast is deze zaak in de gemeenteraad aan de orde geweest. Iedereen spreekt er schande van. Arcade steunt al deze acties, ook naar buiten toe. En heeft dit ook bekend gemaakt middels een persbericht.

Inmiddels is De Key naar de rechter gestapt in een ontruimingsprocedure. Het wordt dus echt menens.

Dit geval staat niet op zich zelf. Zo wil De Key geheel overschakelen op tijdelijke hurcontracten. Dus zullen er meer uitzettingen te verwachten zijn. Door de toenemende flexibilisering van de maatschappij zullen vaker mensen in de knel komen te zitten. Want naast de woningmarkt wordt o.a. ook de arbeidsmarkt flexibeler. De bestaanszekerheid van veel mensen komt daarmee op de tocht te staan. Vanuit huurderskringen, ook door Arcade, is hiervoor steeds gewaarschuwd.

 

Stelling:

* Indien corporaties, en zeker De Key, van huurders flexibiliteit eisen dan moeten die corporaties zich zelf ook flexibel opstellen. Zodat er niemand op straat komt te staan. *

Wat vindt u van deze stelling? Laat het ons weten. Mail naar info@hvarcade.nl of schrijf naar Beukenplein 100, 1112 CM Diemen. Onder verermelding van “redactie”.

 

Door Actie Radius

Arcade staat altijd voor u klaar.