Flexibel?: vervolg

In onze digitale nieuwsbrief van december 2017 schreven wij het verhaal over de dreigende ontruiming van Busra Simsirel en haar baby. Zij moest haar woning uit omdat het tijdelijke huurcontract afgelopen is. Gelukkig kunnen wij nu melden dat hieraan een een goed einde is gekomen. De man van Busra heeft eindelijk een (vaste) baan gevonden. Daardoor is een hypotheek mogelijk en dus is definitief onderdak geen probleem meer. Wij zijn blij met deze goede afloop voor dit jonge echtpaar en hun baby.

Maar deze hele kwestie geeft toch te denken. Het maakt in ieder geval duidelijk dat het op nog grotere schaal invoeren van tijdelijke huurcontracten, zoals De Key dit wil, zal leiden tot veel meer vergelijkbare situaties. Want het zal zeker niet iedereen lukken om binnen die tijdelijke vijf jaar een definitieve woning te bemachtigen. Zeker niet in Amsterdam. En als De Key zich hard blijft opstellen krijgt de rechtbank het druk met ontruimingszaken! Want niemand zal vrijwillig kiezen voor de straat.

Terwijl De Key wel de mogelijkheid heeft om noodgevallen uit de brand te helpen. De Key kan 5% van leeggekomen woningen zelf toewijzen. Dus buiten Woningnet om. De Key weigert om hiervan gebruik te maken. Overigens kan afgevraagd worden of die 5% in de toekomst genoeg zou zijn. Want het aantal noodgevallen zal zeker toenemen.

En de andere corporaties dan? Deze kunnen toch ook 5% zelf toewijzen? Helaas gebeurt dit niet. Dit zou wel eens kunnen komen vanwege de ontstane irritaties over het eigengereide beleid van De Key. Daardoor voelen de andere corporaties  zich voortdurend voor het blok gezet. Zo van De Key de krenten uit de pap en wij de restjes, de nadelen en de problemen? Mooi niet, daar doen wij niet aan mee!

Indien De Key zich nog meer wil richten op tijdelijke contracten moeten zij zich ook bewust worden van de mogelijke negatieve gevolgen. Dat betekent dat De Key een beleid moet ontwikkelen om de noodgevallen te kunnen helpen. En dit niet afschuiven op de andere corporaties. De Key is er zelf verantwoordelijk voor. Uitgangspunt moet zijn dat er nooit iemand op straat komt te staan.

Toch zou het nog veel beter zijn indien De Key weer in de pas gaat lopen met het stedelijk volkshuisvestingsbeleid en met de andere corporaties. En zich niet meer uitsluitend richt op starters. Natuurlijk zal er in Amsterdam meer aandacht moeten komen voor de positie van starters op de woningmarkt. Maar dan als een gezamenlijke opdracht/beleid voor de gemeente en alle corporaties. En niet voor De Key alleen.

 

Door: Actie Radius

Arcade staat altijd voor u klaar.