Bezwaar WOZ

 

 

WOZ staat voor Waarde Onroerende Zaken. Dit is een schatting van de verkoopwaarde van een woning. De gemeentelijk belastingen stelt deze vast. Dit jaar liggen de schattingen gemiddeld 15% hoger dan vorig jaar. Aangezien de stijging het jaar hiervoor 9% was is dus in twee jaar de (fictieve!!!) waarde van woningen met een kwart gestegen.

Hiermee volgt de gemeente belastingen de trend van de speculanten. Maar speelt ook die speculanten in de kaart. Want de WOZ bepaalt voor meer dan de helft het aantal punten in het WWS (Woning Waarderings Stelsel, meestal gewoon puntenstelsel genoemd). Door de veel hogere WOZ kunnen veel meer en ook kleinere woningen geliberaliseerd worden. En met die extra geliberaliseerde woningen kan dan weer meer gespeculeerd worden. Dit levert nieuwe brandstof op waardoor de prijzen verder worden opgedreven. En dus de WOZ verder omhoog gaat in de volgende ronde. Enzovoort. Een vicieuze cirkel die voor de gewone huurders de verkeerde kant op gaat.

Voor zittende huurders heeft de hogere WOZ geen direct gevolg. Wel voor leegkomende woningen. Daarom is het een principekwestie geworden om altijd bezwaar te maken tegen de WOZ. Hiermee geven sociale huurders een stevig signaal af tegen deze ongewenste ontwikkeling. Wie hulp nodig heeft om bezwaar te maken kan terecht bij bij de diverse spreekuren van !WOON, gevestigd in alle stadsdelen. Zie hiervoor de website www.wooninfo.nl.

De gemeente belastingen is wettelijk verplicht om voor 1 januari te reageren op de bezwaren. Anders is mogelijk de voorgestelde verhoging ongeldig en niet meer van toepassing. Dus voor wie vorig jaar bezwaar heeft ingediend en voor 1 januari geen uitspraak heeft ontvangen is die verhoging misschien niet meer geldig. En mag deze dit jaar afgetrokken worden van de WOZ. Dit moet in het bezwaar van dit nieuwe jaar meegenomen worden.

Meestal in maart ontvangen iedereen de WOZ-beschikking, tegelijkertijd met de afvalstoffenheffing.

 

Door Actie Radius

Arcade staat altijd voor u klaar.