Algemene Ledenvergadering 30 september

 

Beste bewonerscommissies en leden van Arcade

Graag nodigen we jullie uit voor de 1e ledenvergadering met het nieuwe bestuur van Arcade

Op zaterdag 30 september 12.00-14.30

In café-restaurant Frankendael, Middenweg 116, 1097 BT Amsterdam, tel. 020 – 66 36 222

 

Agenda

 1. Vaststelling notulen 24-6

Zie bijlage 1 

 1. Nieuwe werkwijze bestuur Arcade

De voorzitter geeft een toelichting op de speerpunten, zienswijzen en voorgenomen plannen van het bestuur.

 1. Begroting 2017 ter goedkeuring

Zie Bijlage 2

 1. Bezwaarschriften tegen de statutenwijziging van de Key en de Daeb-niet-Daeb-splitsing 
 • Stand van zaken
 • De ledenraad wordt tijdens de vergadering gevraagd om een uitspraak over Daeb-niet-Daeb

Zie bijlage 3: gronden en samenvatting

 1. Huren 2018:

De Key heeft het bestuur van Arcade gevraagd om mee te denken over het nieuwe advies over de huurverhoging. Om leden meer invloed te geven op dit proces, stellen we voor een nieuwe werkgroep te formeren met als thema huurverhoging.

 1. De HA Informeren ontwikkelingen rondom Huurdersvereniging Amsterdam

Het bestuur van Arcade is zich aan het beraden op onze positie ten opzichte van de HA, daarbinnen dan wel daarbuiten. Wij vragen aan de leden om een mandaat, om uit de HA te stappen, mochten we dat noodzakelijk achten.

 1. Pauze met koffie en thee
 2. Hoofdthema: Werkgroepen

Het bestuur wil de bewonerscommissies en individuele leden van Arcade een meer actieve rol geven in het beleid en handelen van Arcade. In het tweede deel van de vergadering gaan de aanwezige leden uiteen in werkgroepen. In bijlage 4 staan de mogelijke werkgroepthema’s. Bepaal van te voren in welke werkgroep je zitting wilt nemen.

 1. Plenaire sessie met resultaten werkgroepen en afsluiting.

Borrel 14.30 – 15.30

 

We zien jullie graag zaterdag 30 september

Bent u niet in de gelegenheid om te komen, maar wilt u wel deelnemen aan een van de werkgroepen, laat dat dan weten via kantoor@hvarcade.nl

 

Hartelijke groet,

Het Arcadebestuur

Eef Stoffels, voorzitter; Marloes Schapink, secretaris;  Constant Thomkins, penningmeester; Temra Pavlovic, communicatie; Pier Aldershof, Zandvoort; Harrie Houtbeckers, Gerharda van der Meulen, Bob Soer.

Arcade staat altijd voor u klaar.