Attentie: Algemene Ledenvergadering verplaatst naar Zaterdag 16 December, 13.00

Wegens weersomstandigheden is de Algemene Ledenraadvergadering verplaatst naar zaterdagmiddag 16 december 2017 om 13.00

Locatie: Grand Café Frankendeal
Middenweg 116, Amsterdam

De locatie heeft een lift en is daardoor rolstoel-vriendelijk.

Inloop vanaf 12.30 uur

Aanvang: 13.00 uur

Einde: 16.00 uur

In deze bijeenkomst komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Het huurbeleid van De Key voor 2018.
  • Complexstrategie: stand van zaken.
  • Werkgroepen: start en voortgang .
  • Begroting 2018 vaststellen
  • Voordracht nieuw bestuurslid Alice van der Niet
  • Ronde bewonerscommissies.

Het agendavoorstel en de daarbij horende documenten, heeft u als het goed is reeds ontvangen.

Gaarne vernemen wij of uw bewonerscommissie wel of niet aanwezig zal zijn op deze avond.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Arcade

Eef Stoffels,

voorzitter

 

 

Bijlage: 171216 ALV agenda

Arcade staat altijd voor u klaar.