Algemene ledenvergadering Maandagavond 11 december

Geachte Bewonerscommissie/-vereniging,

Wij nodigen u van harte uit voor de Ledenraadvergadering.

Deze vindt plaats op maandagavond 11 december 2017

Locatie: Grand Café Frankendeal
Middenweg 116, Amsterdam

De locatie heeft een lift en is daardoor rolstoel-vriendelijk.

Inloop vanaf 19.00 uur

Aanvang: 19.30 uur

Einde: 22.00 uur

In deze bijeenkomst komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Het huurbeleid van De Key voor 2018.
  • Complexstrategie: stand van zaken.
  • Werkgroepen: start en voortgang .
  • Ronde bewonerscommissies.

Het agendavoorstel en de daarbij horende documenten, ontvangt u nog deze week.

Mocht u nog agenda punten voorstellen of opmerkingen hebben dan horen wij dat graag zo spoedig mogelijk, zodat we dit nog mee kunnen nemen bij het vaststellen van de agenda.

Gaarne vernemen wij of uw bewonerscommissie wel of niet aanwezig zal zijn op deze avond.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Arcade

Eef Stoffels,

voorzitter

Arcade staat altijd voor u klaar.