Klachten - Huurdersvereniging Arcade

x020312_2788 NOVA ZEMBLA 409

Klachten kunnen komen van individuele personen of van bewonerscommissies. Het kan gaan over een inhoudelijk vraagstuk, als huurverhoging of renovatie, maar ook klachten over bejegening door medewerkers van de Key vinden bij ons gehoor. Iedere klacht is anders. Wij werken aan een protocol voor afhandeling van klachten. Dat betekent dat wij sytematisch dezelfde weg bewandelen als we met een klacht worden geconfronteerd. Wat heeft de indiener al eerder ondernomen om de klacht te verhelpen? Is ook via de site van de Key ook al een klacht ingediend? Een belangrijk onderdeel is dat terugmelding naar degene die de klacht meldt moet plaatsvinden. Wij vinden dat vooral klachten die gaan over vraagstukken die door meer bewonersorganisaties worden genoemd, wijzen op strukturele tekortkomingen. In zulke gevallen treden wij in overleg met de Key om de oorzaken weg te nemen. Bij onoverkomelijke verschillen van inzicht roept Arcade de bemiddeling in van derden, als huurcommissie of de rechter.

Heeft u (onderhouds)klachten over de woning die u huurt van Woonstichting De Key of over uw leefomgeving (bijvoorbeeld burenoverlast) en komt u er zelf niet uit met De Key, dan kunt u een mail sturen naar info@hvarcade.nl. Graag met een vermelding van uw naam, adres en of u al lid bent van Arcade.

Let op! Arcade kan en zal uw klacht slechts in behandeling nemen als u lid bent van Arcade. Bent u huurder van De Key maar nog geen lid, dan kunt u zich via het ‘lid worden’ formulier alsnog aanmelden zodat wij uw klacht in behandeling kunnen nemen.

Arcade zal uw klacht vervolgens bespreken met De Key en indien noodzakelijk bemiddelend optreden. De ervaring leert dat klachten op deze wijze doorgaans snel en effectief worden opgelost.

 

 

Arcade staat altijd voor u klaar.